Gentofte Kommune implementerer ”Fra 2 til 1 – Den fornuftige forflytning” i samarbejde med Borringia Care Partner

Gentofte Kommune påbegynder i disse dage et ambitiøst projekt i ældreplejen, hvor ny velfærdsteknologi kombineret med et omfattende uddannelsesprogram skal sikre en mere værdig pleje, større arbejdstilfredshed hos medarbejderne, færre arbejdsulykker og en forbedret økonomi.
 
Gentofte Kommune har med midler fra Velfærdspuljen besluttet at implementere en ny forflytningsmetode, hvor et kompetenceløft for personalet skal sikre gode forflytninger for både borgeren og medarbejderen.
 
”Implementeringsprojektet hedder ”Fra 2 til 1’ – Den fornuftige forflytning”og indebærer bl.a. brugen af velfærdsteknologi, bedre brug af relevante hjælpemidler, fokus på arbejdsmiljøet og inddragelse af borgernes ressourcer,” fortæller Projektleder Lina Cicko fra Gentofte Kommune.
 
Projektet omfatter 5 områder i ældreplejen og 675 -700 plejere, som over de næste 12 måneder vil gennemgå et intensivt uddannelsesprogram, udarbejdet i tæt samarbejde imellem Borringia Care Partner og lederne i Gentoftes ældrepleje. ”Samarbejdet med Borringia skal være med til at sikre en ensartet uddannelse, så der opretholdes en ensartet tilgang til samt udførelse af forflytninger i Gentofte Kommune,” siger Lina Cicko. 
 
Skræddersyet uddannelsesprogram
”Hele programmet er skræddersyet til at tage udgangspunkt i kulturen i Gentofte Kommune,” siger Uddannelseskonsulent Hanne Styrbak fra Borringia Care Partner. ”Selv om målsætningen med projektet er klar, nytter det ikke, at presse et standard uddannelsesprogram igennem. Hvis man ønsker blivende  forandringer, skal det være medarbejdernes proces. Derfor er der udviklet individuelle uddannelses-programmer til de 5 områder i Gentofte Kommunes ældrepleje. Målsætningen er den samme for alle områder, men vejen til mål kan sagtens variere,”   slutter Hanne Styrbak.  
 
Målsætning med projektet
”Fra 2 til 1 – Den fornuftige forflytning” skal implementeres i Gentofte Kommunes Hjemmepleje, kommunale og selvejende plejeboliger, aflastningspladser samt rehabiliteringspladser. Det forventes at der vil kunne opnås resultater svarende til resultaterne fra den tidligere ABT-Fond, med konkrete kr./øre besparelser. Der forventes i høj grad også resultater som større arbejdsglæde hos medarbejderne og færre arbejdsulykker. Borgere skal opleve mere ligeværdighed og større medinddragelse
 
Velfærdsteknologiske hjælpemidler
Projektet forudsætter anvendelse af anvendelse af integrerede plejestole med elektrisk løft og sæde-tilt i forbindelse med Loftslifte og diverse produkter til vending og positionering.  Plejestolene leveres af Borringia A/S.
 
For yderligere information, kontakt
 
Lina Cicko, Ergoterapeut, Projektleder 'Fra 2 til 1' - den fornuftige forflytning
Gentofte Kommune  
Telefon: 39 98 66 34
 
Hanne Styrbak, Ergoterapeut & Uddannelseskonsulent
Borringia Care Parter
Telefon: 2624 8855
 
Din kurv er tom.