?>

Mobilitetssystemet SAM

WINNCARE-gruppen innoverer og skaber S.A.M.-serien (Système d'Aide à la Mobilité) Det drejer sig om sengetilbehør med nye funktioner, der skal fremme de behandlede personers bevægelighed og samtidigt begrænse plejepersonalets indgreb.
HIGHLIGHTS

  • Fremmer mobiliteten ved at hjælpe brugeren til at rette sig op S-S (sengeliggende - siddende)

  • Letter transporten (på hjul) af den sengeliggende person og minimerer derved belastningerne for ryg, lænd og skulderblade forbundet med flytning af patienten i behandlingssammenhæng.

  • Styrker muskler og balance

  • Effektive og sikre flytninger forud for, at patienten stilles oprejst.

  • Vedligeholder og forbedrer brugernes bevægelighed (ergomotorik)

  • Reducering af belastninger og arbejdsbyrde (ergonomi)